NIEUWE VERENIGINGSRUIMTEHarmonie Kunst door Oefening, oftewel KDO, bestaat in 2021 120 jaar. Het muziekgezelschap viert dat jubileum op een nieuwe locatie. Al twee jaar heeft KDO de oude gymzaal van de Fons Olterdissenschool aan de Aureliushof op Daalhof in bezit en daar werkt men met man en macht om er een echte harmoniezaal van te maken. En tegelijkertijd wordt keurig bijgehouden of er nog jubilarissen zijn. Wat te denken van John Huskens; in vol harmonie-ornaat poseerde hij afgelopen zaterdag tussen zijn muziekvrienden die blijken ook talentvolle bouwvakkers te zijn. Van zijn achtenzestig levensjaren was hij 60 jaar saxofonist bij KDO!