Op 7 februari 1901 vond het koninklijk huwelijk tussen koningin Wilhelmina en hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin plaats. Voor het nationaal huldebetoon aan het koninklijk bruidspaar werd een gelegenheidsorkest samengesteld, waaraan 7 amateur-muzikanten uit Maastricht deelnamen. Dit huldebetoon werd een groot succes en de gezamenlijke trots van de zeven Maastrichtse muzikanten heeft bijgedragen tot een onderlinge vriendschap en tot oprichting van de Vereniging Maastrichtse Harmonie Kunst Door Oefening.

De Pauw1953De harmonie werd op 15 maart 1901 opgericht. De eerste dirigent was G.F. de Pauw.
Rond 1920 zijn de Vereniging Maastrichtse Harmonie Kunst Door Oefening en de bedrijfsharmonie van de Sphinx (opgericht in 1905) gefuseerd. Na de fusie werden de banden tussen de harmonie en de Sphinx steeds sterker, omdat vele leden van de harmonie bij de Sphinx werkzaam waren. Door het stelselmatig benoemen van de president-directeur van de Sphinx tot beschermheer en het zitting nemen van staffunctionarissen in het bestuur werden de band tussen de Sphinx en haar harmonie alleen maar hechter.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden alle culturele verenigingen gedwongen om zich aan te melden bij de Kultuurkamer die opgericht was door de Duitsers. Indien de verenigingen zich niet aanmeldden werden ze geliquideerd. Om liquidatie te voorkomen heeft de harmonie zichzelf opgeheven. Na de bevrijding stond de toenmalige voorzitter, C. Linckens, voor de moeilijke taak om de harmonie weer nieuw leven in te blazen. Met de aanstelling van Désiré de Pauw als dirigent in 1948 kroop de harmonie uit haar dal.

De nauwe banden met de Sphinx werden bevestigd door het feit dat KDO ongeveer 100 jaar heeft kunnen repeteren in de gebouwen van de Sphinx. Daar kwam in 2008 een einde aan. Met het verdwijnen van de Sphinx uit Maastricht, kwam er ook een einde aan het repeteren in de Timmerfabriek van de Sphinx. KDO moest als binnenstadharmonie de binnenstad van Maastricht verlaten en vestigde zich in Mariaberg. In 2011 vierde KDO haar 100-jarig jubileum. Tot op de dag van vandaag maakt KDO nog steeds met trots deel uit van de culturele amateurkunsten in Maastricht en presenteert zich dan ook regelmatig in de binnenstad.

Meer weten over de geschiedenis van KDO?
Meer informatie over de geschiedenis van KDO is te vinden in het boekje De Sphinx en haar harmonie uitgegeven door de Stichting Historische Reeks Maastricht. Dit boekje is te koop bij de boekhandel.

Vaandels Harmonie Kunst Door Oefening Maastricht